گروه : ماشين حساب
Casio fx-CG50 Calculator

25,000,000 ریال

Casio fx-CG50 Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio HR-100TM Calculator

18,000,000 ریال

Casio HR-100TM Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio fx-5800P Scientific Calculator

13,500,000 ریال

Casio fx-5800P Scientific Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio HR-100RC Calculator

13,500,000 ریال

Casio HR-100RC Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio HR-150RC Calculator

13,500,000 ریال

Casio HR-150RC Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio HR-8RC Calculator

12,500,000 ریال

Casio HR-8RC Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio fx-100MS Scientific Calculator

10,000,000 ریال

Casio fx-100MS Scientific Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio FX-82ES Plus Scientific Calculator

9,500,000 ریال

Casio FX-82ES Plus Scientific Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio FX-3650P Scientific Calculator

9,500,000 ریال

Casio FX-3650P Scientific Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio GX-16B Calculator

9,000,000 ریال

Casio GX-16B Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio DM-1600B Calculator

8,500,000 ریال

Casio DM-1600B Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)

Casio SL-310UC Calculator

8,000,000 ریال

Casio SL-310UC Calculator(ماشينهاي اداري-ماشين حساب)