گروه : كابل شبكه
Schneider Digilink CAT6 SFTP 500M Network Cable

87,000,000 ریال

Schneider Digilink CAT6 SFTP 500M Network Cable(شبكه-كابل شبكه)

Schneider Digilink CAT6 SFTP 305M Network Cable

38,400,000 ریال

Schneider Digilink CAT6 SFTP 305M Network Cable(شبكه-كابل شبكه)

Schneider Actassi CAT6 UTP/LSZH 305M Network Cable

29,000,000 ریال

Schneider Actassi CAT6 UTP/LSZH 305M Network Cable(شبكه-كابل شبكه)

Schneider Actassi CAT6 UTP 305M Network Cable

27,400,000 ریال

Schneider Actassi CAT6 UTP 305M Network Cable(شبكه-كابل شبكه)

Knet K-N2003 CAT6 UTP Network Cable 100M

7,990,000 ریال

Knet K-N2003 CAT6 UTP Network Cable 100M(شبكه-كابل شبكه)

Knet K-N1030 CAT6 UTP Network Patch Cord 30m

2,070,000 ریال

Knet K-N1030 CAT6 UTP Network Patch Cord 30m(شبكه-كابل شبكه)

Knet K-N1020 CAT6 UTP Network Patch Cord 30m

1,990,000 ریال

Knet K-N1020 CAT6 UTP Network Patch Cord 30m(شبكه-كابل شبكه)

Knet K-N1029 CAT6 UTP Network Patch Cord 20m

1,520,000 ریال

Knet K-N1029 CAT6 UTP Network Patch Cord 20m(شبكه-كابل شبكه)

Knet K-N1010 CAT5e UTP Network Patch Cord 30M

1,370,000 ریال

Knet K-N1010 CAT5e UTP Network Patch Cord 30M(شبكه-كابل شبكه)

ORICO PUG-C6B CAT6 Flat Gigabit Ethernet Cable 10M

970,000 ریال

ORICO PUG-C6B CAT6 Flat Gigabit Ethernet Cable 10M(شبكه-كابل شبكه)

Knet K-N1009 CAT5e UTP Network Patch Cord 20M

870,000 ریال

Knet K-N1009 CAT5e UTP Network Patch Cord 20M(شبكه-كابل شبكه)

ORICO PUG-MTC6 2M CAT6 Ethernet Extended Cable

860,000 ریال

ORICO PUG-MTC6 2M CAT6 Ethernet Extended Cable(شبكه-كابل شبكه)