گروه : ابزار شبكه
Knet Plus KP-N1142 Cat7 STP Tools

4,350,000 ریال

Knet Plus KP-N1142 Cat7 STP Tools(شبكه-ابزار شبكه)

D-Link NTC-001 Crimping Tool

2,100,000 ریال

D-Link NTC-001 Crimping Tool(شبكه-ابزار شبكه)

Knet K-N1093 Punchdown Tool

1,350,000 ریال

Knet K-N1093 Punchdown Tool(شبكه-ابزار شبكه)

Knet 3N K-N800 Rj45 Rj11 Link Tester

1,250,000 ریال

Knet 3N K-N800 Rj45 Rj11 Link Tester(شبكه-ابزار شبكه)

D-Link NTP-001 Punch Down Tool

1,150,000 ریال

D-Link NTP-001 Punch Down Tool(شبكه-ابزار شبكه)

MIT Crimping Tool 4,6,8 Pin Retchet Network Plier

680,000 ریال

MIT Crimping Tool 4,6,8 Pin Retchet Network Plier(شبكه-ابزار شبكه)

Knet Plus KP-N1090 4.6.8 Tools
قیمت : تماس گرفته شود

Knet Plus KP-N1090 4.6.8 Tools(شبكه-ابزار شبكه)