گروه : رم ريدر
Faranet FN-U3CR500 USB 3.0 Card Reader

2,050,000 ریال

Faranet FN-U3CR500 USB 3.0 Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

TSCO TCR 952 USB 2.0 And USB Type C Card Reader

380,000 ریال

TSCO TCR 952 USB 2.0 And USB Type C Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

TSCO TCR 954 Card Reader

80,000 ریال

TSCO TCR 954 Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

Silicon Power All In One USB 2.0 Card Reader
قیمت : تماس گرفته شود

Silicon Power All In One USB 2.0 Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

ADATA MicroReader Ver 3.0 USB Card Reader
قیمت : تماس گرفته شود

ADATA MicroReader Ver 3.0 USB Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

ORICO 7566C3 Full Aluminum All In One USB 3.0 Memory Card Reader
قیمت : تماس گرفته شود

ORICO 7566C3 Full Aluminum All In One USB 3.0 Memory Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

TSCO TCR 953 Card Reader
قیمت : تماس گرفته شود

TSCO TCR 953 Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

Beyond BA-204 USB Card Reader
قیمت : تماس گرفته شود

Beyond BA-204 USB Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)

Transcend RDP5 USB 2.0 Card Reader
قیمت : تماس گرفته شود

Transcend RDP5 USB 2.0 Card Reader(كامپيوتر-رم ريدر)