گروه : هارد SSD اينترنال
SAMSUNG 860 Evo 2TB V-NAND MLC Internal SSD Drive

75,500,000 ریال

SAMSUNG 860 Evo 2TB V-NAND MLC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

HP 846788-B21 1.6TB SATA 6Gbps MIXED Internal SSD Drive

49,900,000 ریال

HP 846788-B21 1.6TB SATA 6Gbps MIXED Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG 970 EVO Plus 1TB PCIe Gen 3.0x4 NVMe M.2 SSD Drive

49,500,000 ریال

SAMSUNG 970 EVO Plus 1TB PCIe Gen 3.0x4 NVMe M.2 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG 860 Pro 1TB V-NAND MLC Internal SSD Drive

47,500,000 ریال

SAMSUNG 860 Pro 1TB V-NAND MLC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG 860 QVO 2TB 3D QLC Internal SSD Drive

44,800,000 ریال

SAMSUNG 860 QVO 2TB 3D QLC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG T5 1TB USB 3.1 Portable External SSD Drive

39,900,000 ریال

SAMSUNG T5 1TB USB 3.1 Portable External SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG 883 DCT 960GB V-NAND SSD Drive

39,000,000 ریال

SAMSUNG 883 DCT 960GB V-NAND SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG MZ-VLB1T0B PM981a 1TB M.2 PCIe Gen3 x 4 SSD Drive

35,100,000 ریال

SAMSUNG MZ-VLB1T0B PM981a 1TB M.2 PCIe Gen3 x 4 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

HP 804625-B21 800GB SATA 6Gbps SC Internal SSD Drive

33,000,000 ریال

HP 804625-B21 800GB SATA 6Gbps SC Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB PCIe Gen 3.0x4 NVMe M.2 SSD Drive

33,000,000 ریال

SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB PCIe Gen 3.0x4 NVMe M.2 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Pioneer APS-SE20G 1TB M.2 PCIe Gen3x4 SSD Drive

31,500,000 ریال

Pioneer APS-SE20G 1TB M.2 PCIe Gen3x4 SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

HP 872344-B21 480GB SATA 6Gbps Internal SSD Drive

27,000,000 ریال

HP 872344-B21 480GB SATA 6Gbps Internal SSD Drive(كامپيوتر-حافظه SSD اينترنال)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0